Design a site like this with WordPress.com
Get started

Het onderzoek naar veerkracht,
overbelasting en burn-out bij
ouders van kinderen met extra zorg

Veel ouders van kinderen met extra zorg ervaren overbelasting of zelfs burn-out. Dit heeft te maken met de extra last die ouders ervaren door de zorg voor en de zorgen over hun kind. Ouders en hun (zorg)omgeving weten momenteel nog onvoldoende wat er nodig is voor ouders om met veerkracht te kunnen reageren op wat het leven van hun vraagt. Telkens weer moeten ouders de balans vinden tussen het zorgen voor hun kind en hun eigen wensen.

Binnen Ouders in Evenwicht doen we onderzoek naar de vraag wat een burn-out precies voor ouders betekent. Samen onderzoeken ouders, zorgprofessionals en onderzoekers wat ouders op de been houdt, hoe vaak een burn-out eigenlijk voorkomt en welke elementen van invloed zijn op een burn-out. Zodat we vanuit daar kunnen werken aan oplossingen voor ouders, de zorgpraktijk en beleid.

Bijdragen aan het onderzoek?

Wellicht denk je: Maar ik ben al overbelast en dan moet ik zo’n lange vragenlijst invullen…
En toch is het de moeite waard, omdat jouw ervaringen kunnen helpen burn-out bij andere ouders te voorkomen. Bovendien kun je het verloop van je eigen proces zien. Je krijgt daardoor inzichten en je kunt reflecteren. En dat alleen al is goud waard.

Doe als ouder van een kind met extra zorg onder de 16 mee met het onderzoek door jaarlijks een vragenlijst van ongeveer 25 minuten in te vullen en help andere ouders van kinderen met extra zorg:

een stapel vrolijk gekleurde balancerende stenen, het logo van Ouders in Evenwicht

Over

Ouders in Evenwicht is een onderzoek van Academische Werkplaats Viveon en OuderInzicht.
Via participantenregister In Kaart wordt de onderzoeksdata verzameld.